สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนลูกจ้างชั่วคราว
  บัญชีจ่ายเงินรายเดือนบำเหน็จบำนาญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง  
ถ.เทศบาล 15 ต.บางแก้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง 14000  

Copyright by http://msglive.org ©2564.